[Matlab] Gunakan arahan untuk gelung untuk mencari elemen pertama yang lebih besar daripada 10000 dalam array Fibonacci (fail perintah M).

Use Loop Instruction Find First Element Greater Than 10000 Fibonacci ArrayGunakan arahan untuk gelung untuk mencari elemen pertama yang lebih besar daripada 10000 dalam array Fibonacci (fail arahan M).
Kodnya adalah seperti berikut:

n=100a=ones(1,n) for i=3:n a(i)=a(i-1)+a(i-2) if a(i)>=10000 a(i) break end end

Keluarannya seperti yang ditunjukkan:
imej